Cac ma loi may giat Electrolux

Các mã lỗi máy giặt Electolux
Khi máy giặt nhà mình đang hoạt động bình thường mà đột nhiên bị lỗi Các mẹ đang suy nghĩ không biết lỗi này do làm sao?