Ban tu dong sanaky 400l

Tủ đông Sanaky 400l
Bên em về tủ 1 chế độ đông 400l